Holistische Praktijk In De Oase

Contactgegevens

Ghislain Janssen
Schoolpad 15
6114 BB Susteren
Tel. (06) 45 13 85 18
www.InDeOase.eu

Behandeling

De Behandeling

Tijdens uw eerste consult verzamel ik de informatie die nodig is voor uw behandeling. Meestal zal ik u vragen naar uw medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, de diagnose door uw behandelend arts en uw levensverhaal. Daarnaast zal ik mijn paranormaal talent gebruiken om aanvullende relevante informatie te verkrijgen. Met behulp van al deze gegevens stel ik een holistische analyse en behandelplan op. Dit laatste is de basis voor de volgende consulten.

Vanzelfsprekend ga ik professioneel, discreet en terughoudend om met de beschikbare informatie.

De consulten bestaan uit een combinatie van een therapeutisch gesprek en een behandeling.

De behandeling bestaat uit het magnetiseren (met mijn handen) van het lichaam en de energievelden er omheen.
Het doel is om uw klachten te verminderen en/of u inzicht te verschaffen in de eigen situatie.

Mijn ervaring is dat cliënten de werking van de energie op verschillende manieren beleven: warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. Het kan ook zijn dat u niets voelt.

Een klacht kan kort na een behandeling iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het tijdelijk en is er geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang doorwerken terwijl u er niets van merkt en het dagelijkse leven al lang weer hebt opgepakt.

De duur van het eerste consult is ongeveer anderhalf uur. Vervolgconsulten duren ongeveer 45 minuten.

Het aantal behandelingen verschilt. In het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. In dat geval overleg ik na een aantal behandelingen met u of voortzetting van de behandeling zinvol en wenselijk is.